สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง อ.เบตง

มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง อ.เบตง


   มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับมูลนิธิธรรมตะวัน และ คณะกัลยาณมิตรเบตง จังหวัดยะลา เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบและ เศรษฐกิจชะลอตัว ในพื้นที่จังหวัดยะลา


       มูลนิธิธรรมตะวัน และ คณะกัลยาณมิตรอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้รับความอนุเคราะห์ จากพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย ที่ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทั่วไทย  เพื่อนำไปช่วยเหลือ วัด ชาวบ้าน ทหาร ตำรวจ ในเขตอำเภอเบตง จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และเศรษฐกิจชลอตัว โดยมีพระคทาวุธ ฐานะวโร รองประธานมูลนิธิธรรมตะวัน และศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง เป็นตัวแทนรับมอบ 


       จากนั้นพระลาภิน อนนฺโท พระสุริยา  ฐิตกิจโจ  และ  พระอิสรภาพ ยสินฺโท   พระอาจารย์ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนัง ประเทศมาเลเซีย ได้เป็นตัวแทน วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย นำข้าวสารอาหารแห้ง ที่ได้รับมอบในครั้งนี้ไปมอบให้กับ ชาวบ้าน ประกอบ ชาวบ้านชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเบตง ได้แก่ แคมป์คนงานก่อสร้างสวน        แปะหลิม ชุมชนฮางุส ชุมชนสวนมะพร้าว หมู่บ้านคนเหนือ แคมป์คนงานก่อสร้าง ทั้งหมด 100 ครัวเรือน เข้ารับมอบข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ ซึ่งในครั้งต่อไปมูลนิธิธรรมกาย และวัดพระธรรมกาย จะมอบข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 23 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา