สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดตักบาตร-ถวายภัตตาหาร

จัดตักบาตร-ถวายภัตตาหาร เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ผ่านมา ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลราชบุรี จัดตักบาตร เลี้ยงภัตตาหารพระจำนวน ๑๙ รูป มื้อเช้า และเพล ณ อาคารอเนกประสงค์ ด้านหน้าของโรงพยาบาล ทั้งนี้ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลราชบุรี จะจัดกิจกรรมเช่นนี้ในทุกๆ วันเสาร์ต้นเดือน เวลา ๗.๓๐ น. จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ และผู้ต้องการเป็นเจ้าภาพสามารถติดต่อได้ที่ พญ.ปราณี ลักขณาภิชนชัด โทร.๐-๙๗๔๔-๘๘๐๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล