สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐิน ณ วัดโพธิ์ชัย

พิธีทอดกฐิน ณ วัดโพธิ์ชัย


      คณะกัลยาณมิตรจังหวัดหนองคาย และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีทอดกฐิน ณ      วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย                   


    พระสุธรรมญาณวิเทศ  (สุธรรม สุธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ร่วมทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย โดยได้ร่วมกับพระครูสังฆรักษ์วุฒิพงษ์ ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดหนองคาย เเละคณะกัลยาณมิตร ซึ่งได้ทอดกฐินร่วมกับ พิธีทอดผ้ากฐินฯพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช โดยนางปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช       


    โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นางปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยพระภิกษุสงฆ์มีฉันทามติให้พระธรรมมงคลรังษี เจ้าอาวาสวัด    โพธิ์ชัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 เป็นผู้รับผ้าพระกฐินพระราชทาน นอกจากนี้พระสุธรรมญาณวิเทศ ,กัลยาณมิตรซ่อนกลิ่น กัลยาณมิตรอุบลและคณะ ก็ได้น้อมถวายผ้าไตรจีวร และปัจจัยร่วมกองกฐินฯ เเด่พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลรังสี ด้วย


    และในโอกาสนี้พระราชรัตนาลงกรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวขอบคุณคณะกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ทำงานพระศาสนาในทุกโครงงานมาโดยตลอด