สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐิน ณ ศ.อบรมและปฏิบัติธรรมเบญจธรรม

พิธีทอดกฐิน ณ ศ.อบรมและปฏิบัติธรรมเบญจธรรม


   ศูนย์อบรมและปฏิบัติธรรมเบญจธรรม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จัดพิธีทอดกฐินและมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาแก่สามเณรยุวธรรมทายาทรุ่นที่ 2 ค่ะ


     สำหรับพิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยประธานฝ่ายสงฆ์คือ ท่านพระครูธรรมธรอารักษ์  ญาณารักโข  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ส่วนประธานกฐินในปีนี้ คือ กัลยาณมิตรปรีชา – กัลยาณมิตรฉวีวรรณ วัฒนวิเชียร ซึ่งก่อนเริ่มพิธีสาธุชนได้รวมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรตามดำริพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย ซึ่งบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนั้นมีอานิสงส์ใหญ่ ผู้สวดจะได้รู้ถึงขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอริยสัจสี่ คือมรรคมีองค์แปด เพื่อดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติรู้ เพื่อละทุกข์ทั้งปวง เพื่อความดับทุกข์ อันได้แก่ นิพพาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังสามารถส่งบุญกุศลนี้ให้แก่หมู่ญาติและบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไป


  หลังจากนั้นคณะเจ้าภาพอัญเชิญผ้าไตรจีวร บริวารกฐิน และประธานเอกเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะนำสาธุชนปฏิบัติธรรม  จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐิน  และพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาแก่สามเณรยุวธรรมทายาทผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 2 ที่ได้ตัดสินใจมาบวชศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้มาฝึกอยู่ร่วมกันเป็นทีม  ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์