สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดพิธีทอดกฐิน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดพิธีทอดกฐิน


     ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีทอดกฐินธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาค่ะ


    โดยในช่วงเช้าพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตสูตร พร้อมทั้งได้กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และในภาคบ่ายคณะประธานและคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี และคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว  ก่อนที่จะได้ร่วมบุญใหญ่จากการถวายผ้าไตรกฐิน ซึ่งประธานเอกกฐินธรรมชัยในปีนี้ คือ กัลยาณมิตรโฆษกะ และกัลยาณมิตรสุภาวดี   โอสายไทย ได้นำกล่าวคำถวายผ้าไตรกฐิน พร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าไตรกฐินถวายแด่คณะสงฆ์  

 

          และในโอกาสนี้พระอาจารย์ศุภราชัย  สุรสกฺโก  ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ประธานสงฆ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาว่า เรื่องอานิสงส์ของการถวายผ้ากฐิน และการทำทานในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคือง ซึ่งเป็นบุญที่ทำได้ยาก สำหรับการทอดกฐินนั้น ถือเป็นบุญใหญ่ เพราะเป็นบุญที่จำกัดด้วยกาลเวลา ทั้งเป็นสังฆทานที่บริสุทธิ์ที่ถวายแด่คณะสงฆ์ ผู้ที่ได้ทำบุญทอดกฐินย่อมได้รับบุญอย่างมหาศาล ทุกคนที่ได้มาร่วมงานบุญกฐินในวันนี้ ต่างตั้งใจที่จะสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้เดินหน้าต่อไป และทำให้พระพุทธศาสนามั่นคงถาวรอยู่ในแผ่นดินไทยสืบไปอีกด้วยค่ะ