สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เครือข่ายคณะศิษย์ฯ ร่วมใจถวายข้าวสาร

เครือข่ายคณะศิษย์ฯ ร่วมใจถวายข้าวสาร


    เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมใจซื้อข้าวสารช่วยชาวนาไทยมา ถวายแด่พระพุทธศาสนา ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย


   วานนี้เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้ร่วมใจซื้อข้าวสารจากชาวนาไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาข้าวที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้ เพื่อนำขาวสารที่ได้มาถวายแด่พระพุทธศาสนา โดยมีพระอาจารย์ประมวล  กุลเมโธ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักองค์ประธาน ฝ่ายโภชนาการ  เป็นประธานสงฆ์ ให้ศีล 5 ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้กล่าวคำถวายข้าวสาร และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


    ทั้งนี้กัลยาณมิตรสุนีย์ เศรษฐนันท์ หนึ่งในผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ กล่าวว่า ข้าวสารที่นำมาถวายในครั้งนี้เป็นข้าวปลอดสารพิษเกรด A กว่า 15 ตัน ที่ตนทำเองส่วนหนึ่งและมาจากชาวนาในจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากชาวนาได้รับความเดือนร้อนจากราคาข้าวที่ตกต่ำ จึงได้มีการตกลงซื้อขายกันในราคาที่พอใจทั้งสองฝ่าย ซึ่งเราเองก็นำข้าวสารมาถวายวัดอยู่แล้ว จึงได้บอกแก่ชาวนาว่าจะซื้อไปถวายพระที่วัด

     ด้านกัลยาณมิตรกนกวรรณ ฌานกีฬา หนึ่งในผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้กล่าวว่า บุญถวายข้าวสาร เป็นบุญที่เราได้ทำกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้พิเศษที่เราได้ซื้อข้าวสาร เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาไทย ผู้เป็นเกษตรกร เป็นกระดูกสันหลังของชาติ และนับเป็นการสานต่อสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้วางรากฐานทางการเกษตรไว้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย  ดังนั้นการที่เราได้ช่วยเหลือชาวนาไทย นับว่าเป็นบุญที่จะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย ทั้งยังน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และค้ำจุลพระพุทธศาสนาต่อไปในภายภาคหน้า