สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม


     วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   


     โดยคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเท็กซัส ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   และปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน  ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน