สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฐมกฐิน ณ วัดพระธรรมกายไอจิ

ปฐมกฐิน ณ วัดพระธรรมกายไอจิ


      วัดพระธรรมกายไอจิ  ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2559 ซึ่งเป็นปฐมกฐินของวัดพระธรรมกายไอจิ


       โดยในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 20 รูป นำโดยท่านประธานสงฆ์ คือ พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธัมมวิปุโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจิ ส่วนประธานฆราวาส คือ กัลยาณมิตรรองรักษ์ – กัลยาณมิตรลลิตา บุญศิริ เป็นผู้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรชนา ศรีจันทร์ และกัลยาณมิตรพรทิพย์ ถนอมเงิน นำกล่าวคำถวาย  ,กัลยาณมิตรปรีดา สุริยสมบูรณ์  นำกล่าวคำอธิษฐานจิต  ส่วนกัลยาณมิตรนพรัตน์ สุริยสมบูรณ์  นำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล  หลังจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้พร้อมใจกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติในบุญ และในช่วงกลางวันคณะเจ้าภาพได้นำอาหารมาออกร้านหลากหลายเมนู ให้สาธุชนผู้มีบุญได้อิ่มอร่อยร่วมกันอย่างเบิกบานใจ


        ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2559 ซึ่งถือเป็นปฐมกฐินของวัดพระธรรมกายไอจิ  เมื่อถึงเวลาสว่างริ้วขบวนมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา นำโดยท่านประธานใหญ่ คือ กัลยาณมิตรรองรักษ์ – กัลยาณมิตรลลิตา บุญศิริ พร้อมด้วยคณะประธานรองและประธานกอง ได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำปฏิบัติธรรม ก่อนที่กัลยาณมิตรวิไลพร มาซูอิ และกัลยาณมิตรพรทิพย์ มีตานิ จะได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดา ส่วนกัลยาณมิตรรองรักษ์-กัลยาณมิตรลลิตา บุญศิริ ท่านประธานกฐิน ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน            หลังจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายวิหารทาน โดยกัลยาณมิตรพงษ์ศักดิ์ วิเตียรณี และกัลยาณมิตรสุวรรณี เครือสวัสดิ์ นำกล่าวคำถวาย , ต่อด้วยกัลยารมิตรดวงพร ชิมิซึ และกัลยาณมิตรลำพู ทาเคดะ นำกล่าวคำถวายไทยธรรม ,กัลยาณมิตรอริสรา มาเอะคาว่า และกัลยาณมิตรฤทัย มาซูดะ นำกล่าวคำถวายดอกไม้ จากนั้นสาธุชนได้ร่วมน้อมถวายปัจจัยไทยธรรมบริวารกฐิน พร้อมด้วยเหล่าเด็กดี V-star ประเทศญี่ปุ่น ก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์

 

         และในโอกาสนี้สาธุชนได้ร่วมรับฟังเสียงโอวาทจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ ที่ได้เมตตาฝากข้อคิดในการสร้างบารมีจากประเทศไทยไปถึงลูกพระธัมฯประเทศญี่ปุ่นทุกคน

      ซึ่งสาธุชนต่างปลาบปลื้มใจในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างมาก และตั้งใจที่จะน้อมนำคำสอนอันทรงคุณค่าไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อสถาปนาวัดพระธรรมกายไอจิให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์และช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป