สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายนอร์เวย์

พิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายนอร์เวย์


วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ จัดงานบุญพิธีทอดกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2559


    สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อาราธนาศีล 5 ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ,กล่าวคำถวายคิลานเภสัช ,กล่าวคำถวายไทยธรรม ,กล่าวคำถวายกองทุนเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา ,กล่าวคำถวายที่ดิน ,กล่าวคำถวายวิหารทาน ,กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และกล่าวคำอธิษฐานจิต จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


    ส่วนภาคบ่ายริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2559 นำโดยคณะประธานเอกทั้ง 19 คณะได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐิน โดยมีกัลยาณมิตรกชพร            ออพซาห์ล ,กัลยาณมิตรทศพร เฮด และกัลยาณมิตรทีน่า เทเรเซ่ ซานเด้ นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน ส่วนกัลยาณมิตรอาณสุตา พันธิราช ซุนเดอร์ นำกล่าวคำอธิษฐานผ้าไตรกฐิน จากนั้นกัลยาณมิตรGunnar Danielsenผู้แทนคณะประธานเอก ได้น้อมถวายผ้าไตรกฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์  และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้