สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


     ช่วงนี้เราไปชมภาพบรรยากาศที่พุทธศาสนิกชนและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายพร้อมใจกันมาสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตสูตรที่บริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ค่ะ


        ในช่วงเช้าของทุกๆ วัน เป็นภาพที่เห็นกันจนคุ้นตา เมื่อเหล่าพุทธศาสนิกชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตสูตร ณ บริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความพร้อมเพรียง และเป็นระเบียบร้อย ภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงาม ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองรูปได้ปลูกฝังมาเป็นอย่างดี ในทุกถ้อยคำของเสียงสวดมนต์ต่างเปล่งออกมาด้วยความศรัทธาที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่พระองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกด้วยบทธัมมจักกัปปวัตตสูตรแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จนพระโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรม ออกบวชเป็นพระสงฆ์ สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา