สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


     วัดพระธรรมกายแคนซัส ได้จัดกิจกรรมงานบุญถวายคิลานเภสัช พร้อมทั้งสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรค่ะ


    เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกายแคนซัส ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ขึ้น โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์ทำวัตรเช้า และเจริญสมาธิภาวนา   ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรภูเวียง  คำนคร หลังจากนั้นคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ต่อด้วยทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติในบุญ


    ภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานเภสัช โดยประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตรแอร์  แฮมม่อน  เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ทั้งนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์   จากนั้นพระใบฎีกากิตติ  กิตติโก ได้แสดงธรรมเรื่องอานิสงส์ของการสวดมนต์ โดยเฉพาะการสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  จะทำให้มีเสียงที่ไพเราะ ปากสวย ไม่เป็นโรคฟัน เป็นที่รักและเคารพของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย และที่สำคัญคือจะทำให้เป็นผู้ที่มีปัญญามากค่ะ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล