สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ

พิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ


     วัดพระธรรมกาย จัดพิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่อเผยแผ่ขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย


       เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมา ในพิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ พระครูวินัยธรไพบูลย์ธมฺมวิปุโล  ได้กล่าวรายงานเพื่อขอบพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ที่มีดำริจัดให้มีกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่อเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ซึ่งในครั้งนี้มีวัดและศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งหมด 199 แห่งเข้ารับมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ จากนั้นพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้กล่าวให้โอวาทว่า การที่ทุกท่านได้ไปทำหน้าที่เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลกแนะนำการปฏิบัติ เพื่อให้มวลมนุษย์เข้าถึงวิชาธรรมกายนับเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ เหมือนดวงตะวันที่ให้แสงสว่างแก่ชาวโลก ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและทุ่มเทอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์    ท่านทั้งหลายย่อมพบกับสิ่งที่แปลกใหม่ สภาพพื้นที่ อากาศ อาหาร วัฒนธรรม ภาษา  ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความสะดวกสบาย ทุกท่านก็ยังสู้และอดทนจนเอาชนะสิ่งดังกล่าวมาได้อย่างน่าชื่นชม กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดินี้เป็นไปเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก อันเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทุกๆคน บรรลุเป้าหมายเพื่อจะฟื้นฟูศีลธรรมโลกและนำพามวลมนุษยชาติทั้งหลายเข้าถึงพระธรรมกายโดยทั่วกัน


       จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการสวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ให้กับทีมและหมู่คณะที่มียอดรวมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรได้สูงสุด เพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ในช่างเข้าพรรษาที่ผ่านมา ซึ่งอันดับ1ในประเทศได้แก่วัดบ้านขุน อันดับ 1.ในต่างประเทศได้แก่ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา