สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์  จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์  จัดพิธีบูชาข้าวพระ


       วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช


       สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเจริญภาวนา ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ส่วนภาคสายทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีถวายกองทุนต่างๆดังนี้ กองทุนภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรสำฤทธิ์ เดาว์มาน และ กัลยาณมิตรจรินทร์ สติลเลอร์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย,  กองทุนคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรสุทธิดา ปราณีชัย และกัลยาณมิตรสวรรค์ เทริลเลอร์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย , กองทุนปัญญาบารมี โดยมีกัลยาณมิตรสมศรี เกิทเซอร์ และกัลยาณมิตรอัมพร ดอล์เพียร์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย , กองทุนผ้าป่าสามัคคี  โดยมีกัลยาณมิตรรัตติกาล ชึทเนอร์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ,กองทุนยานพาหนะ โดยมีกัลยาณมิตรวัชลี ฟรานซ์ และกัลยาณมิตรอุสา วงษ์โสม  เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนกองบุญราชันย์ปฐพี ราชินีที่ดิน โดยมีกัลยาณมิตรลำดวน มีโพนงาม  และกัลยาณมิตรทิพยรัตน์ มะธิปิไข เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย   


       ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมาวาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านที่มาร่วมงานต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้