สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ จัดสวดธัมมจักฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ จัดสวดธัมมจักฯ

 

    นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตสูตร


    นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตสูตร รวมจำนวน  950 จบ ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันสวดมนต์ในครั้งนี้ เพราะเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดธรรมบทนี้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จึงถือเป็นบุญใหญ่ และเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยค่ะ