สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันวันอาทิตย์
 

    สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระมหาสรรเสริญ สุตชโย เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรศาสนาวดี อาดัม และกัลยาณมิตรบุญเริง    วิสีปัตย์ นำกล่าวคำถวายภัตตาหาร พร้อมทั้งได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


    ส่วนภาคบ่ายได้รับฟังการบรรยายธรรมจากพระมหาสรรเสริญ สุตชโย เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคล