สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโตเกียวจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายในหลวง ร.9

วัดพระธรรมกายโตเกียวจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายในหลวง ร.9


     วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  


   โดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายโตเกียวได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นได้ทอดผ้าบังสุกุล และน้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่ทุกท่านจะได้น้อมใจเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ แสดงออกถึงความจงรักภักดีในฐานะพสกนิกรของพระองค์