สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

Natural Meditation Camp

 

     


Natural Meditation Camp เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ รวมน้องใหม่ชมรมพุทธฯ ทั่วประเทศ จัดค่ายปฏิบัติธรรม Natural Meditation Camp ท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่นเย็นสบาย ณ ไร่เทพธิดาบัวสวรรค์ จ.นครราชสีมา กิจกรรมเน้นนั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติ การฟังพระธรรมเทศนา อาทิเรื่อง วัดและครูบา-อาจารย์ กฎแห่งกรรม และการอบรมธรรมทายาท ซึ่งมีน้องใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า ๑๓๐ คน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล