สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมธรรมะให้แก่เยาวชน

 

 

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙  ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดอบรมธรรมะแก่เยาวชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กฎแห่งกรรม และการเลือกคบคน ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนธรรมนิการาม โรงเรียนหนองบัว โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย โดยมี   นายสุทธิชัย เกตุรักษา นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้เยาวชนนำความรู้นี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป