สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดงานบุญธุดงค์ปีใหม่

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดงานบุญธุดงค์ปีใหม่

 

      วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดงานบุญธุดงค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2560


    สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองทุนไถ่ชีวิตโคท้อง นำโดยกัลยาณมิตรอะยะ มัสซึโมโต และกัลยาณมิตรอุไร      อิชิดะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองทุนปล่อยปลาไข่ โดยมีกัลยาณมิตรพิญาภรณ์ เหมศิริ และ กัลยาณมิตรสุณีย์ คุโรคาว่า เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนร่วมกันถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์


   ส่วนภาคเย็นเป็นพิธีสรงน้ำหอมพระบรมธาตุ และจุดรัตนมงคลประทีปบูชาพระบรมธาตุ พร้อมทั้งพิธีจุดรัตนธัมมประทีปและสวดอิติปิโสฯ 108 จบ ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระผู้ปราบมารจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว นำโดยกัลยาณมิตรจันทิมา นามากุจิ และ กัลยาณมิตรสุทธิพร ทิพรัตน์ เป็นประธาน ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรข้ามปี


  ต่อมาจึงเป็นพิธีจุลชวาลบุญปฐมเริ่มพุทธศักราชใหม่และจุดมงคลประทีปถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีกัลยาณมิตรจรรยา คุวาบาร่า กัลยาณมิตรอุไร อิชิดะ และ กัลยาณมิตรพิญาภรณ์ เหมศิริ เป็นผู้จุดชวาลบุญ ส่วนพิธีกล่าวคำถวายมงคลประทีปปีใหม่ โดยกัลยาณมิตรอุไร อิชิดะ และ กัลยาณมิตรพิญาภรณ์ เหมศิริ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันถวายมงคลประทีปแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ