สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชุมชนคลองสามร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย จัดงานวันเด็ก ปี 2560

ชุมชนคลองสามร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย จัดงานวันเด็ก ปี 2560


    ชุมชนคลองสามร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย จัดงานวันเด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2560  เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชนค่ะ


      บรรยากาศงานวันเด็กเมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา ณ อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย ได้รับเกียรติจากนายธเนศ  รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์ผู้นำชุมชนตำบลคลองสาม เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560 เพื่อให้เด็กๆ            ทุกคนได้รู้ว่ากิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้สโลแกนที่ว่า “เด็กดีต้องมีศีลธรรม เป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพื่อให้โลกมีสันติภาพที่แท้จริง” โดยภายในงาน                 มีกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เด็กๆ ได้ร่วมทำตลอดวัน อาทิ การชมนิทรรศการความจริงของชีวิต อันประกอบด้วยห้องแสดงนิทรรศการ 6 ห้อง ที่มีปติมากรรมพร้อมนักแสดงเพื่อให้เด็กๆ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในความจริงของชีวิตตามหลักพุทธวิธี


      นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ 3 มิติ อันเป็นเรื่องราวการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เด็กๆได้ศึกษาเป็นแบบอย่าง เมื่อเด็กๆได้ชมนิทรรศการแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่เวทีกิจกรรมแจกรางวัลให้เด็กๆทุกคนที่มาร่วมงาน ทั้งนี้เด็กยังได้อิ่มอร่อยกับบูทอาหาร ขนม  และน้ำดื่มอีกมากมายจากผู้ใหญ่ใจดี ซึ่งเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานทุกคนได้รับทั้งบุญ ทั้งความเพลิดเพลิน และสนุกสนานคะ