สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พยาบาลชวนคนไข้ร่วมสวดธัมมจักฯ

พยาบาลชวนคนไข้ร่วมสวดธัมมจักฯ


      บุคลากรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ชวนคนไข้พร้อมด้วยญาติที่มาเฝ้าไข้ ร่วมกันสวดมนต์บทธัมจักกัปปวัตตนสูตร

    ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี บุคลากรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ได้ชวนคนไข้พร้อมด้วยญาติที่มาเฝ้าไข้ ร่วมกันสวดมนต์บทธัมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งการสวดมนต์จะทำให้ทุกท่านมีสมาธิ จิตใจสงบ ผ่องใส อีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเพื่อนมนุษย์ หรือสรรพสัตว์ต่างๆ บนโลก โดยเฉพาะบทสวดบทธัมจักกัปปวัตตนสูตรนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยพระสูตรนี้เป็นพระสูตรบทแรกจึงมีอานิสงค์ในการสวดมาก ซึ่งท่านใดได้สวดจะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะเป็นกิจการงานแขนงใดที่ทำอยู่จะได้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และยังเป็นบทสวดที่ปลดเปลื้องทุกข์ภัยต่างๆ นานาได้อีกด้วย ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย เมื่อได้สวดประจำจะเป็นมงคลแก่ตัวเอง