สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ จ.นนทบุรี

 

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ชมรมปล่อยปลาบูชา มหาธรรมกายเจดีย์ จัดกิจกรรมตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ครบรอบ ๘๙ ปี แห่งการบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง จ.นนทบุรี ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ (บน) เป็นประธานสงฆ์ โดยมีกัลยาณมิตร และสาธุชนมาร่วมงาน กว่า ๕๐๐ คน ในงานมีการทอดผ้าป่ากองทุนพระภิกษุอาพาธ และบำรุงสถานที่บรรลุธรรม ปล่อยโค-กระบือ ปล่อยนก ปล่อยปลา ทุกคนที่มาร่วมงานต่างปีติในบุญ