สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมธรรมทายาทชาย และธรรมทายาทหญิง


อบรมธรรมทายาทชาย ครั้งหนึ่งในชีวิต...ของลูกผู้ชาย ขอเชิญนิสิต นักศึกษาชาย เข้าร่วมโครงการธรรมทายาท และอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๓๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม-๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ณ วัดพระธรรมกาย รับสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ตั้งแต่วันนี้ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ โทรศัพท์ ๐-๙๗๑๒-๕๔๗๙, ๐-๙๗๒๒-๘๓๓๕, ๐-๒๘๓๑-๒๗๑๒-๓ หรือที่ www.ibscenter.net


อบรมธรรมทายาทหญิง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาหญิง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคฤดูร้อน ในโครงการ "ธรรมทายาทหญิง" รุ่นที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม-๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ร่วมกับเพื่อนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ธรรมทายาทหญิงถือเป็นโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้หญิงโดยเฉพาะ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองตามหลักพุทธวิธี ได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก รวมทั้งการฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้าน มีโอกาสรู้จักกับเพื่อนใหม่จากทุกสถาบันทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย เพื่อให้ ปิดเทอมฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าที่สุด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ โทร.๐-๑๖๘๙-๒๕๕๘, ๐-๒๘๓๑-๒๗๑๒-๓ หรือที่ www.ibscenter.net