สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย 4 ศูนย์ในไต้หวัน จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวไต้หวัน

วัดพระธรรมกาย 4 ศูนย์ในไต้หวัน จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวไต้หวัน


      วัดพระธรรมกายทั้ง 4 ศูนย์สาขาในประเทศไต้หวัน ได้จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวไต้หวัน เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน


       วัดพระธรรมกายทั้ง 4 ศูนย์สาขาในประเทศไต้หวัน ประกอบด้วย วัดพระธรรมกายไทเป            วัดพระธรรมกายเถาหยวน วัดภาวนาไถจง และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเกาสรง ได้จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวไต้หวัน เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน ที่ผ่านมา ณ วัดจิ้งเยว่น เขตเหมียวลี่ โดยมีทั้งชาวไทยและชาวไต้หวัน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 ท่าน


      โดยทุกท่านต่างประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งเรียนรู้พระพุทธศาสนา และภายหลังจบโครงการก็ตั้งใจนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และตั่งใจจะกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านด้วย