สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายยามานาชิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายยามานาชิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


      วัดพระธรรมกายยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และโปรยรัตนชาติสร้างห้องโถงสักการะพระมงคลเทพมุนี


    ภายในงานพระสุกิจ ฐิตกิจฺโจ  เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนทุกท่านสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรฐิติมา ยูฮารากิ และกัลยาณมิตรทรัพย์ศิริ ฮามากุชิ นำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายทิพยมาลาบุปผาสวรรค์ โดยมีกัลยาณมิตรฟองนวล ศรีวิชัย เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งถวายภัตตาหารบูชาข้าวพระและทิพยมาลาบุปผาสวรรค์ถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับศูนย์กลางพิธี ณ วัดพระธรรมกาย


    และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานโปรยรัตนชาตและให้สาธุชนทุกท่านได้ปวารณาสร้างห้องโถงสักการะพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรสิรภัทร ทองเจริญ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์


     ต่อมาคณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมกันโปรยรัตนชาติเพื่อสร้างห้องโถงสักการะพระมงคลเทพมุนี และได้ร่วมกันปูพรมห้องปฏิบัติธรรมเพื่อผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะ