สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร หนเหนือ

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร หนเหนือ


     สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรแก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

     เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรแก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรระดับต่างๆ จำนวน 438 รูป และในโอกาสนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้กล่าวให้โอวาทว่า ขอให้ระลึกว่าการที่ได้เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ มาจากความดีที่ได้กระทำ และเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจบำเพ็ญสังฆกรณียกิจ                    ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ อยู่ในศีลาจารวัตร เป็นที่ตั้งในศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และทำความดีให้ยิ่งขึ้นไป เพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ อย่างไรก็ตามอยากขอเตือนในเรื่องของสมณศักดิ์ หากมีใครไปแอบอ้างว่ารู้จักพระผู้ใหญ่ช่วยให้เลื่อนสมณศักดิ์ได้ อย่าไปหลงเชื่อ เพราะคนกลุ่มดังกล่าวจะเป็นมิจฉาชีพ มาหวังหาผลประโยชน์ ขอให้เชื่อในการสร้างคุณงาม ความดีของตัวเอง เพราะการสร้างความดีจะเจริญทั้งวัด และตัวบุคคล 


     สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกันหากมหาเถรสมาคม มีมติใดๆออกมา ก็ขอให้ปฏิบัติตามด้วยความตั้งใจ โดยเฉพาะในเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่จะต้องดำเนินการต่อไป อย่าหยุด และต้องให้เข้าถึงประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับร่วมดำเนินการจากส่วนราชการเป็นอย่างดี

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร