สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร

วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร


     วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตร บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา


       ณ จุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้เดินทางมาร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันพระแรม 8 ค่ำเดือน 5 วันที่ชาวพุทธต่างมาประชุมรวมกัน ณ วัดต่างๆ เพื่อสั่งสมบุญ รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ทำจิตใจให้ผ่องใส เพื่ออุทิศบุญกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งทางวัดพระธรรมกายได้จัดสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร              โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ เป็นประธานสงฆ์ จุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนที่จะได้สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยจิตที่เลื่อมใส จากนั้นประธานสงฆ์คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนประทักษิณบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และอธิษฐานจิตเพื่อให้ทุกท่านมีจิตที่ผ่องใส คิดดี พูดดี กระทำแต่ความดี ขัดเกลากิเลสในใจให้เบาบางลงด้วยพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบไป

 

  สำหรับการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปสัตตนสูตรนี้ทางวัดพระธรรมกายได้จัดต่อเนื่องมาจนมียอดสวด 43,702,230 จบและยังคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมสวดมนต์ไปจนถึง 50 ล้านจบในวันที่ 22 เมษายนนี้ โดยทุกท่านสามารถร่วมสวดมนต์ได้ที่จุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ได้ทุกวันค่ะ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร