สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น

วัดภาวนาปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น


วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น

     โดยภายในงานทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นเวลา 30 นาที ก่อนที่พระอาจารย์จะได้สอบถามประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมของแต่ละท่าน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับกายและใจ เพื่อผลการปฏิบัติธรรมที่ดียิ่งๆขึ้นไป  โดยในครั้งนี้ทุกท่านมีประสบการณ์ที่ดี คือ บางท่านเห็นแสงสว่าง บางท่านรู้สึกสงบ สบาย มีความสุขตลอดต่อเนื่อง มีความพึงพอใจ เป็นต้น ทั้งนี้ทุกท่านยังมีความตั้งใจที่ดี ที่จะฝึกฝนการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปตามคำแนะนำของพระอาจารย์


          นอกจากนี้ได้มีการนำสมุดจดผลการปฏิบัติธรรมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งพระอาจารย์ โดยพระอาจารย์ได้เขียนคำแนะนำถึงวิธีการปฏิบัติลงในสมุด ก่อนที่จะมอบสมุดจดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมกลับไปให้บันทึกต่อที่บ้าน ซึ่งจากการบันทึกผลการปฏิบัติธรรมทำให้ทุกท่านได้ฝึกสังเกตวิธีการ, ผลการปฏิบัติธรรม และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งๆขึ้นไป

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร