สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย


 

เปิดสอนพระพุทธศาสนาและภาษาไทยวันอาทิตย์
            โรงเรียนพุทธศาสนาและภาษาไทยวันอาทิตย์ของ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ในช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เต็มไปด้วยสีสันความสดใสของนักเรียน  รุ่นเยาว์ที่มาสมัครเรียนกันอย่างคึกคัก แม้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็ก แต่ทุกคนต่างก็ร่วมกิจกรรมทุกอย่างด้วยดี รวมทั้งสวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง หลายคน มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี