สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรมร้านอาหารไทยออร์คิด

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรมร้านอาหารไทยออร์คิด

   

       คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายลอนดอน ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหารไทยออร์คิด เมืองเฮสติง (Hastings) ประเทศอังกฤษ


    คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายลอนดอน ได้ไปเป็นเนื่องนาบุญ ณ ร้านอาหารไทยออร์คิด เมืองเฮสติง (Hastings) ประเทศอังกฤษ โดยกัลยาณมิตรไอมาวสี กองแก้ว และกัลยาณมิตรฟิทเจอร์ โรลด์ ได้จัดทำบุญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย โดยทุกท่านได้ร่วมฟังคณะสงฆ์สวดถวายพรพระ ก่อนที่จะได้ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


       ส่วนช่วงบ่ายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งฟังธรรมเรื่องคุณค่าของการเกิดเป็นมนุษย์ จากนั้นได้นั่งสมาธิทำใจหยุดนิ่ง และรับพรจากคณะสงฆ์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความปลื้มปีติให้กับทุกท่านอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้