สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย ได้รับรางวัลสุดยอดสุขพิมาน ประจำจังหวัดปทุมธานี

 


           เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดสุขพิมานแห่งปี ๒๕๔๙ ระดับจังหวัดปทุมธานี ที่    ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้มีห้องน้ำสาธารณะที่สะอาด ได้มาตรฐานทั่วประเทศ     ซึ่งวัดพระธรรมกายได้รับรางวัลสุดยอดสุขพิมาน  ประจำจังหวัดปทุมธานี ประเภทสาธารณสถาน โดยมีพระอาจารย์ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล เป็นตัวแทนวัดพระธรรมกาย รับมอบรางวัลในครั้งนี้