สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ดาวธรรมสว่างไสวในไอร์แลนด์

 

      


ดาวธรรมสว่างไสวในไอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๘-๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ วันแห่งความสว่างไสวของกัลยาณมิตรชาวไอร์แลนด์กลุ่มกัลยาณมิตร ชาวไอร์แลนด์ได้นิมนต์พระอาจารย์ ซึ่งนำโดยพระวุฑฒ์ สุวุฑฺฒิโก เจ้าอาวาสวัดเจริญภาวนา แมนเชสเตอร์ และพระนิโคลัส ฐานิสฺสโร ไปเป็นเนื้อนาบุญ ด้วยการจัดปฏิบัติธรรม ทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ เปิดบ้านกัลยาณมิตร และแนะนำดาวธรรม สื่อสีขาวให้กับชาวไทยและชาวไอร์แลนด์ หลังจากที่ชมตัวอย่างรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับจานดาวธรรม ซึ่งมีรายการต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากกัลยาณมิตรทุกท่านเป็นอย่างมาก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล