สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานวันวิสาขบูชา


วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีจุดโคมวิสาขประทีป เนื่องในวันวิสาขบูชา


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะประกอบจุดโคมวิสาขประทีป ซึ่งประธานกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีปในครั้งนี้คือกัลยาณมิตรสรพงษ์ – กัลยาณมิตรคำไส วรจิตร


   จากนั้นทุกท่านได้อธิษฐานจิตและเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์จำลอง พร้อมทั้งรับฟังธรรมเกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้