สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระพรหมวชิรญาณ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายมินเนโซตา

พระพรหมวชิรญาณ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายมินเนโซตา


       วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม


        เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งในโอกาสนี้ท่านได้เมตตาปลูกต้นไม้บริเวณสนามหญ้าหน้าวัด จากนั้น พระศิริชัย ทานวโร เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมินเนโซตา นำคณะสงฆ์ถวายเครื่องสักการะ พานดอกไม้และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ ซึ่งในโอกาสนี้ท่านก็ได้เมตตาให้โอวาท โดยท่านได้เล่าถึงความยากลำบากในการเข้ามาบุกเบิกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาในยุคแรกๆ และได้ให้หลักการเบื้องต้นในการก่อสร้างอาคารและสิ่งต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ให้เหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม รวมทั้งได้ให้กำลังใจพระและญาติโยมที่ได้มาทำหน้าที่ในต่างแดน