สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นร.รร.เทศบาล 5 จ.นราธิวาส สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

นร.รร.เทศบาล 5 จ.นราธิวาส สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


    พระอาจารย์จากที่พักสงฆ์และศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น ได้นำเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 จังหวัดนราธิวาส สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


  พระอาจารย์จากที่พักสงฆ์และศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้นำเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 จังหวัดนราธิวาส สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งสอนพระพุทธศาสนา เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจในพระพุทธศาสนาและรักในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และการสวดมนต์โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งกำลังประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ อานิสงค์จากการสวดมนต์จะช่วยให้เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สงบสุขในเร็ววันค่ะ


   และที่สำคัญนับเป็นเรื่องที่ดีที่โรงเรียนให้ความสำคัญนำเด็ก ๆ มาร่วมกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ เพราะถือเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย