สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะพระวินยาธิการ เข้าตรวจกลุ่มอาคารพุทธศิลป์

คณะพระวินยาธิการ เข้าตรวจกลุ่มอาคารพุทธศิลป์


    เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง นำคณะพระวินยาธิการ  เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจกลุ่มอาคารพุทธศิลป์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 196 ไร่ ของวัดพระธรรมกาย


     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา เวลา 15.30 น.พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง พระครูวิจิตรอาภากร   เจ้าคณะตำบลคลองสี่ และนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นำคณะพระวินยาธิการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจกลุ่มอาคารพุทธศิลป์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 196 ไร่ ของวัดพระธรรมกาย


    สำหรับกลุ่มอาคารพุทธศิลป์สร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวเพิ่มขึ้นของพระภิกษุสามเณร ผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อการสอนธรรมะในรูปแบบสื่อสมัยใหม่หลากหลายแขนง  ทั้งหนังสือ วีดีโอ และปฏิมากรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆ โดยได้จัดสรรสิ่งแวดล้อมไว้ให้เหมาะสมแก่การศึกษาค้นคว้าตำรับตำราทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพื้นที่ประกอบด้วยห้องทำงานค้นคว้า ห้องปฏิบัติสมาธิ และลานกว้างสำหรับบำเพ็ญภาวนา  โดยหลังจากตรวจเยี่ยมแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร