สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.เมืองสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

รร.เมืองสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

 


       น้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในช่วงเริ่มต้นเปิดภาคเรียนใหม่ โดยน้องๆได้ร่วมกิจกรรมมากมาย ทั้งทาน ศีล ภาวนา พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 378 จบ


           นอกจากนี้ทุกคนยังได้ร่วมกันสั่งสมทานบารมีด้วยการร่วมกองบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อที่ดินสร้างศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์อีกด้วย และภายหลังจบการอบรม น้อง ๆ ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งตั้งใจจะสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรอย่างต่อเนื่องด้วย

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร