สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรยากาศการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ วัดพระธรรมกาย

บรรยากาศการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ วัดพระธรรมกาย


    คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่วัดพระธรรมกายทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง       


      บรรยากาศการสวดมนต์ที่บริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ยังคงเป็นเหมือนเช่นทุกๆ วัน ที่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้จัดสรรเวลา เพื่อมาสั่งสมบุญและเพิ่มความบริสุทธิ์ผ่องใสของใจด้วยการสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาเรื่องแรก ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงให้กับพระปัญจวัคคีย์  เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนาบทนี้แล้ว ก็ควรหมั่นพิจารณาธรรม แล้วนำไปปฏิบัติด้วยการหมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง ดำเนินจิตของเราในหนทางสายกลาง ตรงศูนย์กลางกายฐานที่ 7 หมั่นทำทุกๆ วัน ทำความเพียรให้สม่ำเสมอ อันจะเป็นหนทางให้ทุกคนบรรลุธรรมตามพระบรมศาสดา


     และในวาระวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ใกล้จะถึงนี้ คือ วันอาสาฬหบูชา จึงเป็นวันสำคัญที่พุทธบริษัทสี่ทั้งในและต่างประเทศจะได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และสั่งสมบุญกุศลให้แก่ตนเอง

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล