สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นร.รร.บ้านก๊กไม้แดง ชุมชนที่ 2 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

นร.รร.บ้านก๊กไม้แดง ชุมชนที่ 2 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม


      ธุดงคสถานพิษณุโลกร่วมกับโรงเรียนบ้านก๊กไม้แดง ชุมชนที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม


    ธุดงคสถานพิษณุโลกร่วมกับโรงเรียนบ้านก๊กไม้แดง ชุมชนที่ 2 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในโรงเรียนเป็นอย่างดี และได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทองมี ชยวีโร พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จากธุดงคสถานพิษณุโลก และครูอาสา ร่วมกันอบรมเด็กนักเรียนในครั้งนี้

      โดยระหว่างเข้าค่าย น้อง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมมากมาย ทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ ความดีสากล 5 ประการ และ 5 ห้องชีวิต พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 210 จบ ซึ่งทุกกิจกรรมสร้างความพึงใจให้กับคณะครูอาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างมาก