สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ


วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด


     ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีลและสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1 จบ ก่อนที่ริ้วขบวนผ้าป่าของคณะเจ้าภาพทั้ง 2 คณะจะได้เวียนประทักษิณรอบโบสถ์ จากนั้นเป็นพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2560 และพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อสร้างวัด นำโดยกัลยาณมิตรนิภาภันณ์ ศรีไทย กล่าวนำคำถวาย, ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองทุนอบรมธรรมทายาท นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงกมล ทะนุ  และ  กัลยาณมิตรกัญญานี  หยิบกลาง ด้านกัลยาณมิตร           เทียนชัย   ชิตวิเชียรกุล และกัลยาณมิตรเสงี่ยม  ชาร์ริงตัน นำกล่าวคำอธิฐานจิต จากนั้นเป็นพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้ยอดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสูงที่สุด 10 อันดับแรก และผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคม


    ต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรสมพิศ  การ์ดเนอร์ และกัลยาณมิตรทัศนีวรรณ  อิ่มเอิบ นำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ และถ่ายภาพประวัติศาสตร์การสร้างบารมีร่วมกัน เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้