สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ


    วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด


     สาธุชนจำนวนหลายท่านได้เดินทางมาร่วมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนกรกฎาคม ณ วัดพระธรรมกายออเรกอน โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ ก่อนที่จะได้ร่วมบูชาข้าวพระ จุดชวาลบุญบูชาพระรัตนตรัย และทอดผ้าป่า            สหวาระเดือนเกิด ซึ่งในครั้งนี้มีคณะประธานผ้าป่า 2 คณะได้แก่ คณะที่ 1.กัลยาณมิตรดอกแก้ว           โลวัน และกัลยาณมิตรคำไส วรจิตร ส่วนคณะที่2. กัลยาณมิตรดวงใจ มณีราช และกัลยาณมิตรดัสติน แสงอินธิราช


     จากนั้นได้ร่วมกันจุดเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ พร้อมทั้งรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีค่ะ