สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรม “รักษ์วัด รักษ์ศีล 5 ปวงประชาเป็นสุข” ณ วัดมงคลพุการาม

กิจกรรม “รักษ์วัด รักษ์ศีล 5 ปวงประชาเป็นสุข” ณ วัดมงคลพุการาม


      เสียงสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่ดังขึ้น ณ ศาลาการเปรียญวัดมงคลพุการาม เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ “รักษ์วัด รักษ์ศีล 5 ปวงประชาเป็นสุข” ที่ทำให้คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และน้องๆ เด็กนักเรียน ได้มาร่วมกันสานต่อกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในแต่ละบทสวดมนต์นั้นมีที่มา มีความสำคัญ หากแปลความหมายออกมาก็จะพบว่า ส่วนใหญ่แล้ว เป็นคำสวดบูชาเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย อันได้แก่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ แต่ทว่า บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนั้นเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระสูตรสำคัญ ที่แนะหนทางสายกลางที่จะทำให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร หากนำไปประพฤติปฏิบัติแล้ว จะทำให้บรรลุธรรมตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้


    การจัดสวดมนต์ในโครงการนี้  จึงทำให้ผู้มาร่วมงานได้รับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง และยังมีความบริสุทธิ์ของใจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นประธานสงฆ์นำสวดมนต์ พร้อมทั้งให้โอวาทเรื่องการรักษาศีล 5 ที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคมโดยรวม ในส่วนของสาธุชนที่มาร่วมงานก็ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมกับถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน


    ส่วนช่วงบ่ายคณะพระธรรมทายาทที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ช่วงเข้าพรรษาที่จัดขึ้น ณ วัดพระธรรมกาย ได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูตอบแทนคุณพระอุปัชฌาย์ ด้วยการพัฒนาวัดมงคลพุการาม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ “รักษ์วัด รักษ์ศีล 5 ปวงประชาเป็นสุข”  ร่วมด้วยคณะศรัทธาสาธุชน และเด็กนักเรียน ที่มาช่วยกันจัดเก็บเสนาสนะ ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ พัฒนาสถานที่โดยรอบวัดด้วยความตั้งใจโดยไม่หวั่นต่อสภาพอากาศ