สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เจ้าอาวาสศูนย์สาขาฯ ภาคพื้นทวีปยุโรปร่วมสวดธรรมจักร

เจ้าอาวาสศูนย์สาขาฯ ภาคพื้นทวีปยุโรปร่วมสวดธรรมจักร

 

 

          เจ้าอาวาสศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย ภาคพื้นทวีปยุโรป ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนเปิดการประชุมไตรมาสที่ 2 / 2560


        ณ เบื้องหน้าองค์พระธรรมกายอันศักดิ์สิทธิ์  ภายในห้องประชุม วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้มีเจ้าอาวาสศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย ภาคพื้นทวีปยุโรป จำนวน 30 วัด จาก 15 ประเทศ ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ และเพื่อยังจักรแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หมุนไป เพื่อให้บังเกิดสันติภาพที่แท้จริงแก่มวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ก่อนที่จะเปิดการประชุมไตรมาสที่ 2 / 2560 อันเป็นไปเพื่อการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกายให้ชาวต่างชาติ และชาวไทยที่อาศัยอยู่ในทวีปยุโรป ได้เรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนามากขึ้น ซึ่งเป็นการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาที่ยั่งยืน