สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส. จัดสัมมนามอบสื่อการเรียนรู้โครงการเด็กดี V-Star กทม.

ชพส. จัดสัมมนามอบสื่อการเรียนรู้โครงการเด็กดี V-Star กทม.


    ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสัมมนาชี้แจง และมอบสื่อการเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Star กรุงเทพมหานครฯ ประจำปีการศึกษา 2560


    เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  โดยผู้ประสานงานโซน 1 กรุงเทพมหานครฯ จัดสัมมนาชี้แจงและมอบสื่อการเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศีลธรรม โลก เด็กดี V-Star กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องบัณฑิตแก้ว ชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียน รายละเอียดการดำเนินโครงการฯ  พร้อมกับมอบสื่อสำหรับนำไปใช้ฝึกอบรมนักเรียนต่อไป


   สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการสัมมนา ได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นพระวิทยากรได้ชี้แจงโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้เห็นภาพรวมของโครงการ และความสอดคล้องของนโยบายการศึกษาของภาครัฐ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรของโครงการ พร้อมทั้งได้ฟังพระธรรมเทศนา เรื่องความสำคัญของบท “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ก่อนที่ทุกคนจะได้รับของที่ระลึกจากพระอาจารย์ และรับสื่อการเรียนรู้ของโครงการ เพื่อนำไปดำเนินการโดยสามารถบูรณาการให้เข้ากับหลักสูตรและกิจกรรมของสถานศึกษาได้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนศีลธรรมและคุณธรรมให้แก่เยาชนไทยต่อไป