สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ได้จัดพิธีขอขมา รุ่นเข้าพรรษา

ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ได้จัดพิธีขอขมา รุ่นเข้าพรรษา


     ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ได้จัดพิธีขอขมา มอบบาตรผ้าไตรจีวรแด่นาคธรรมทายาท ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา


          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ได้จัดพิธีขอขมา มอบบาตรผ้าไตรจีวรแด่นาคธรรมทายาทผู้ตั้งใจบวช ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระมหาด๊อกเตอร์ธีรธรรม ธมฺมธีโร  เปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นประธานสงฆ์ ส่วนนายศักรินทร์ นุตตโร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงานมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสาธุชนมาร่วมอนุโมทนาและร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก  พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 300 จบ


       ซึ่งพิธีกรรมตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ปกครองต่างปลื้มปีติที่ได้เห็นบุตรหลานบวชในพระพุทธศาสนา ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย