สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระภิกษุวัดพระธรรมกาย ทำสามีจิกรรมเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

พระภิกษุวัดพระธรรมกาย ทำสามีจิกรรมเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

 

    พระภิกษุวัดพระธรรมกาย ทำสามีจิกรรมต่อพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี


     พระภิกษุวัดพระธรรมกาย ทำสามีจิกรรม (ทำวัตรพระเถระ) ต่อพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ในวาระเข้าพรรษาณ ห้องประชุมเทวสภา อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่า ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า" ยึดหลักตระหนักในหน้าที่ ทำความดีให้ปรากฏ " 


     สำหรับการทำสามีจิกรรมหรือทำวัตรพระผู้ใหญ่ เพื่อถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์ตามประเพณีของสงฆ์ช่วงเข้าพรรษา สร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์ ได้มีโอกาสขอขอมาพระมหาเถระ และได้รับศีลรับพร และรับโอวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและทำงานพระศาสนาต่อไป