สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดงานวันมหารำลึก ครั้งที่ 28

วัดพระธรรมกาย จัดงานวันมหารำลึก ครั้งที่28


     วัดพระธรรมกาย จัดงานวันมหารำลึก ครั้งที่ 28 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมกาย ประธานสงฆ์ในงานวันมหารำลึกครั้งที่ 28 โดยภายในงานสมาชิกสามอาศรมพร้อมด้วยศรัทธาวาส บัณฑิตแก้วและสมาชิกศาสนูปถัมภ์ 1และ2 ของวัดพระธรรมกายได้เข้าร่วมงานวันมหารำลึก พร้อมรับชมสื่อวันมหารำลึก เพื่อระลึกนึกถึงบุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งมีทั้งหมด 91 ท่าน แต่ละท่านได้ตั้งใจสร้างบารมีจนวาระสุดท้ายของชีวิต จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณแก่สมาชิกศาสนูปถัมภ์1และ2 รวม57 รางวัล มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกศาสนูปถัมภ์1 กว่า 55 ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน จากนั้นเป็นพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์


    สำหรับงานในวันนี้จัดเพื่อให้ทุกท่านได้เตือนตน เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเร่งสั่งสมบุญ สร้างบารมีโดยมีผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นแบบอย่าง ซึ่งการสร้างบารมีของทุกท่านได้ใช้แรงกาย แรงใจเพื่องานพระพุทธศาสนาจนกระทั่งหมดอายุขัย แม้สุดท้ายทุกท่านต้องตายเพราะมีระเบิดเวลาติดตัวกันมาทั้งนั้น แต่ทุกท่านก็ได้สร้างผลงานไว้ในพระพุทธศาสนาให้คนรุ่นหลังได้มาสร้างบารมีอย่างสะดวกสบาย เพื่อให้ได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล