สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


      วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ เนื่องในวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 8


       ณ จุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้เดินทางมาร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันพระแรม 15 เดือน 8 วันที่ชาวพุทธต่างมาประชุมรวมกัน ณ วัดต่างๆ เพื่อสั่งสมบุญ รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ทำจิตใจให้ผ่องใส เพื่ออุทิศบุญกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งทางวัดพระธรรมกายได้จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร              โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ เป็นประธานสงฆ์ จุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนที่จะได้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรด้วยจิตที่เลื่อมใส จากนั้นประธานสงฆ์ คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนประทักษิณบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และอธิษฐานจิตเพื่อให้ทุกท่านมีจิตใจที่ผ่องใส คิดดี พูดดี กระทำแต่ความดี ขัดเกลากิเลสในใจให้เบาบางลงด้วยพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบไป


      สำหรับการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ ทางวัดพระธรรมกายได้จัดต่อเนื่องเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมสวดมนต์ ซึ่งมีเป้าหมายที่ 123,456,789 จบ ภายในวันที่ 27 สิงหาคม นี้ เนื่องในวันธรรมชัย โดยทุกท่านสามารถร่วมสวดมนต์ได้ที่จุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ได้ทุกวันค่ะ