สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จังหวัดราชบุรี จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


       พระธิติพงษ์ สารปุณฺโณ  พร้อมด้วยพระภิกษุและทีมวิทยากรอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลกและผู้นำบุญ ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ โรงเรียนประจำอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งในครั้งนี้มีคณะครูจำนวน 150 ท่าน พร้อมด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,919 เข้าร่วมสวดมนต์ รวมทั้งสิ้น 2,079 คน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา , และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560


      และในโอกาสนี้พระอาจารย์ธิติพงษ์ สารปุณฺโณ ได้พูดถึงความหมายและความสำคัญของบทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร จากนั้นพระอาจารย์ได้ให้ผู้มีบุญทุกคนทั้งคณาจารย์และนักเรียนได้กล่าวบทนำก่อนสวดมนต์ในหนังสือว่า ทำไมต้องสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร บทสวดนี้ดีอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร สวดแล้วจะมีอานิสงส์อย่างไร ก่อนที่จะให้ทุกคนได้สวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรไปพร้อมๆกันกับไฟล์เสียง  พร้อมทั้งได้นำปฏิบัติธรรม   และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้และมอบพระของขวัญที่ระลึกให้แก่ท่านผู้อำนวยการมงคล ชื่นชม และท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มปีติให้กับทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกัน ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรพร้อมกันทั้งโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งแรก อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังศีลธรรมทางจิตใจให้แก่เยาวชนให้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรและการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอีกด้วย