สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


      วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว 


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์ อิสรา อิสฺสโร  ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่สาธุชนได้กล่าวคำอาราธนาศีลห้า และ กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรอมร ชาน ,กัลยาณมิตรเจนนี่ และ กัลยาณมิตรลิลลี่ พิมพิวง   นำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวน 7 รูป


     ส่วนภาคบ่ายพระครูปลัดพันธ์นิติ  นิติพันโธ  ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว  โดยมีกัลยาณมิตรนริศ กัลยาณมิตรสุนันท์  ศิริทัพ และ กัลยาณมิตรอุไรวรรณ  เบริ์ด เป็นประธาน และในโอกสนี้พระครูปลัดพันธ์นิติ นิติพันโธ ได้แสดงพระธรรมเทศนาโดยย่อว่าด้วยเรื่องความตายไม่มีนิมิตรหมาย ขอให้ทุกท่านไม่ควรประมาทในชีวิต รีบสั่งสมบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา เพื่อบุญจะได้ตามติดเราไปยังภพชาติเบื้องหน้า  จากนั้นสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรค่ะ